Aansprakelijkheid van openbaarvervoerbedrijven

De aansprakelijkheid van openbaarvervoerbedrijven (bijvoorbeeld de GVB of Nederlandse Spoorwegen)

Over het algemeen is het openbaar vervoer een uitstekend transportmiddel waarmee men comfortabel op de plaats van bestemming kan komen. Wanneer men gebruikmaakt van het openbaar vervoer, vertrouwt men erop dat zij een veilige reis van punt A naar punt B verzorgen. Echter, ondanks deze verwachting kunnen er zich incidenten voordoen tijdens het reizen met het openbaar vervoer, wat kan leiden tot letselschade. Het is dan belangrijk om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het vergoeden van deze schade en hoe de aansprakelijkheid in het openbaar vervoer is geregeld.

Doorgaans heeft een slachtoffer van een ongeval in het openbaar vervoer veel te lijden aan zijn of haar letsel. Het openbaarvervoerbedrijf is als eigenaar en verantwoordelijke partij voor het openbare vervoer primair op grond van het Burgerlijk Wetboek artikel 8:105 formeel verantwoordelijk te houden voor het ontstaan van dit ongeval nu tijdens en door het vervoer door GVB cli├źnt een ongeval is overkomen.

Puur juridisch gezien kan het openbaarvervoerbedrijf als vervoerder verwijt worden gemaakt omtrent het niet voldoende naleven van veiligheidsvoorschriften althans onzorgvuldig te handelen in het verkeer, het niet voldoende waarborgen van de veiligheid en het niet adequaat nemen van maatregelen die betrekking kunnen hebben op de veiligheid en daarmee ten aanzien van het ontstaan van het ongeval.

Bij een ongeval waarbij een tram of bus een fout (onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW) maakt, heeft het slachtoffer het recht op een schadevergoeding. Het doel van de schadevergoeding is om verschillende schadeposten te dekken, waaronder:

Inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid;
Medische kosten, waaronder het eigen risico en eigen bijdragen.
Kosten voor huishoudelijke hulp die nodig is vanwege de beperkingen.
Reiskosten die zijn gemaakt in verband met medische behandelingen of therapie├źn.
Smartengeld, bijvoorbeeld voor gevoelens van depressie en angstklachten.

Deze schadeposten dienen vergoed te worden als onderdeel van de totale schadevergoeding die het slachtoffer ontvangt na het ongeval met de tram of bus.

Als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval waarbij u letsel heeft opgelopen en u bent vervoerd met een tram of bus, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen om uw juridische rechten te laten gelden. Ons team staat klaar om u kosteloos bij te staan.