Verkeersongeval in de auto

Als u bij een auto-ongeluk letsel heeft opgelopen welke de schuld is van de tegenpartij, kunnen wij voor u een schadeclaim indienen. Ongeacht of u de auto bestuurde, een passagier was of een voetganger die door de auto werd geraakt heeft u recht op een vergoeding voor al uw medische kosten, gederfde inkomsten, gederfde (potentiële) toekomstige inkomsten en andere gerelateerde uitgaven die rechtstreeks verband houden met het auto-ongeluk.

Door na het auto-ongeluk onze hulp in te schakelen, kunt u een sterkere zaak creëren, zodat u de maximale vergoeding voor uw letselschadeclaim kunt krijgen. Zelfs als de autoschade gering lijkt en de verwondingen zeer licht lijken en geen onmiddellijke medische behandeling vereisen, is het nog steeds raadzaam om ons direct van uw ongeluk op de hoogte te stellen zodat wij u optimaal kunnen begeleiden.

In eerste instantie kan het proces van schadevergoeding claimen bij auto-ongelukken onthutsend lijken. Wij hebben echter de nodige ervaring op het gebied van verkeersongevallen en kunnen u door alle fases heen loodsen. Dit is immers iets wat wij al vele malen eerder hebben gedaan, bijna dagelijks in feite, en onze specialisten zullen met hun kennis van het rechtssysteem ervoor zorgen dat uw zaak op een professionele manier wordt behandeld.


Welk bewijs heeft u nodig voor een optimale schadevergoeding:

Maak aantekeningen over het verkeersongeval zodra u dat kunt. Voeg zoveel mogelijk details toe als u kunt, zelfs welke op dat moment onnodig lijken. U moet alle documenten en ontvangstbewijzen die met het ongeval verband houden, bijhouden. Dit kan onder meer zijn:

  • Volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier door beide partijen. Wij kunnen u hiermee helpen, bel ons direct;
  • Foto’s van het voertuig en van de plaats van het ongeval;
  • Foto’s van uw verwondingen direct na het (auto-)ongeluk;
  • Bewaar de ontvangstbewijzen van alle diverse kosten die u hebt gemaakt en die een direct gevolg waren van het ongeval – het betalen van een taxidienst, de kosten voor het inhuren van kinderopvang of het annuleren van vliegtickets als u op reis zou gaan;
  • Brief van uw werkgever om uw verloren werkuren te controleren en ook om aan te geven hoeveel inkomsten u zou hebben verloren;
  • Wij zullen memo’s, recepten en kwitanties met betrekking tot uw medische zorg, inclusief röntgenfoto’s en details van bezoeken aan de fysiotherapeut, huisarts, spoedeisende hulp enzovoorts voor u opvragen en verzamelen.

Het is tevens handig om een soort van dagboek bij te houden waarin u alle andere gegevens met betrekking tot de schadeclaim voor het (auto-)ongeluk vastlegt die anders niet met bonnetjes kunnen worden getoetst. Hou daarbij uw emotionele toestand op de meeste dagen bij. Vermeld alle moeilijkheden die u dagelijks moet overwinnen. Dit alles zal u helpen om uw zaak te versterken en u de compensatie te geven die u verdient, vooral als u last hebt van langetermijnletsel.

Om te zien hoe wij voor u te werk gaan klikt u hier. Het begint echter altijd met het aanmelden van uw zaak bij ons, wat telefonisch, via de mail of het formulier op deze pagina kan. Meld uw letsel direct en laat ons u ontzorgen, geheel kosteloos.