Verkeersongeluk op de fiets, scooter of motor

Als u gewond bent geraakt in een fiets-, scooter- of motorongeval waarbij u tijdens het rijden op de weg door een auto bent aangereden of van uw vervoersmiddel bent gestoten, kunt u een schadevergoeding krijgen voor het ongeval.

Om uw kansen op een succesvolle schadeclaim te vergroten zijn er bepaalde dingen die u moet doen. De stappen die u na uw ongeval neemt, kunnen echter een directe invloed hebben op de uitkomst van uw claim. Schakel daarom zo snel mogelijk Sparta Legal in.

Allereerst moet u natuurlijk medische hulp zoeken. U dient er eerst voor te zorgen dat uw verwondingen niet erger zijn dan ze lijken. Zelfs als u weer op de fiets kunt stappen en ongedeerd kunt wegrijden, kan het zijn dat verwondingen zoals ruggenmergtrauma of hersenletsel niet direct na uw aanrijding optreden. Vervolgens probeert u in ieder geval de volgende stappen te nemen:

  • Direct na het fietsongeluk moet u, indien mogelijk, van de weg af en uit de gevarenzone. Evalueer uw verwondingen en bel een ambulance, of vraag iemand om een ambulance te bellen als u zwaar gewond bent. Vraag ondertussen aan de mensen om u heen of ze gezien hebben wat er gebeurd is en of ze bereid zijn om als getuige naar voren te komen. Vraag hun contactgegevens;
  • Verzoek ook de contactgegevens en andere gegevens van anderen die betrokken zijn bij het ongeval. Schrijf de nummerplaatgegevens op als er een voertuig bij betrokken was, evenals de naam, het adres en de verzekeringsgegevens van de andere partij;
  • Maak foto’s van de plaats van het ongeval en van de schade aan uw vervoersmiddel en het voertuig met uw telefoon als u er een bij u heeft;
  • Bewaar een kopie van het politierapport. Deze zal eventueel als bewijs kunnen dienen wanneer wij een claim indienen voor u.

De rest doen wij voor u, zodat u zich kunt focusen op de herstel. Sparta Legal vecht voor uw recht. Geheel kosteloos.