Fasen van een letselschade zaak

Ongevallen- en letselprocedures kunnen vele vormen aannemen, maar de basisfasen van een letselschadezaak blijven meestal constant. Sparta Legal’s letselschade stappenplan geeft een basisoverzicht van de verschillende stadia van een typische letselschadezaak.

Stap 1. Contact opnemen met ons

Het is van groot belang om direct contact op te nemen met Sparta Legal om uw zaak kosteloos aan te melden. Dit kan door uw informatie achter te laten op onze website, ons te bellen of ons te mailen. Wij zullen hierop zo snel mogelijk contact met u opnemen om in overleg een afspraak in te plannen op kantoor of bij u thuis. Alles geheel kosteloos.

NEEM DIRECT CONTACT OP

Stap 2. Ontmoeting met een specialist

Na een ongeval is het belangrijk om met een ervaren specialist te overleggen over de specifieke omstandigheden van uw zaak, waaronder:

 • De omvang en de ernst van uw verwondingen;
 • Uw medische kosten;
 • Inkomsten die u moet missen door het ongeval;
 • Uw wettelijke mogelijkheden.;
 • Andere kosten die u (wellicht) moet maken door het ongeval.

Ons team zorgt voor gratis, vrijblijvend overleg en evaluatie van uw zaak.

Stap 3. Aansprakelijkstelling en schade overzicht

Gebaseerd op uw verhaal en bovenstaande informatie wordt de wederpartij door ons aansprakelijk gesteld. De verzekeraar van de wederpartij zal hierop een uitspraak doen over de erkenning van de aansprakelijkheid. Terwijl zij daarmee bezig zijn zullen wij reeds voor u een schadestaat opstellen waaruit al uw geleden en te lijden schade moet blijken zoals letsels, medische rekeningen, gederfde salarissen, pijn en leed, verlies van levenslust en toekomstige medische zorg.

Stap 4. Verzamelen van informatie en bewijsmateriaal

Om het maximale te kunnen claimen voor u zullen wij zoveel mogelijk informatie over uw ongeval en schade verzamelen. Hierbij kan gedacht worden aan het verkrijgen van alle informatie en documentatie als gevolg van het incident, met inbegrip van:

 • (politie)rapporten van hulpdiensten en de politie;
 • contact-, verzekerings- en voertuiginformatie van alle partijen die betrokken zijn bij het (auto-)ongeluk, foto’s / video’s van de plaats van het ongeval, inclusief eventuele materiële schade en zichtbaar letsel;
 • contactgegevens van eventuele getuigen die hebben gezien wat er is gebeurd of die op een andere manier nuttig kunnen zijn;
 • eventuele meldingen aan een werkgever (voor bouwongevallen en werkgerelateerd letsel);
 • medische dossier, inclusief de medische rekeningen en documentatie van al uw afspraken;
 • documentatie van gemist werk / gederfde loon;
 • verzekeringsbrieven of communicatie met andere partijen;
 • en nog veel meer…

Stap 5. Bemiddeling van uw vergoeding

Het eerste wat wij voor u regelen zodra de verzekeraar de aansprakelijkheid erkent is een voorschot op de schadevergoeding zodat u al vroeg een deel van de vergoeding in handen krijgt. Wij houden nauwe contacten met de verzekeraar en uw medische behandelaars / fysiotherapeut om telkens een deel van de vergoeding namens u te kunnen claimen. Uiteraard houden wij u hiervan goed op de hoogte. Wanneer u een medisch stabiele of gezonde toestand heeft bereikt en de schade definitief bepaald kan worden zetten wij ons volledig in om voor u de hoogst mogelijke vergoeding te claimen.

Stap 6. Akkoord of naar de rechter

De verzekeraar zal niet direct het maximale willen uitkeren aan u, dit moet onderhandeld worden met hen. U kiest daarom voor Sparta Legal. Wij bezitten alle rechtskundige kennis en ervaring om uw vergoeding te maximaliseren. De uiteindelijk voorgestelde schadevergoeding zal met u overlegd worden. Daarbij bespreken wij tevens met u of er méér zit in uw zaak. Bij akkoord wordt de vergoeding naar u overgemaakt.

Niet akkoord met de totale vergoeding? Dan belopen wij voor u de pad naar de rechter om te procederen voor een hogere vergoeding. Zo halen wij voor u wat u werkelijk hoort te krijgen. Sparta Legal zal immer vechten voor uw recht.

Daarom Sparta Legal

Het juridisch speelveld is voor velen onbekend terrein en biedt de verzekeraars en de wederpartij daardoor de kans om u een veel lagere vergoeding toe te kennen dan u daadwerkelijk behoort te krijgen. Met onze jarenlange ervaring en vele genoten opleidingen weten wij precies hoe dit spel gespeeld moet worden en kunnen voor u de maximale vergoeding claimen. Dit zal uiteindelijk aanzienlijk hoger liggen dan hetgeen u zelf zou kunnen claimen.

Bovendien ontzorgen wij u van alle stress, papierwerk en tijdverlies. Geheel kosteloos voor u, want de verzekeraar van de wederpartij is verplicht onze kosten te betalen. Vertrouw daarom op onze expertise, vertrouw op Sparta Legal.