Waarom wij uw zaak kosteloos kunnen behandelen?

Ik ben al vijf jaar met de verzekeraar van de wederpartij in gesprek en telkens lappen ze alles wat ik naar voren breng aan hun laars.” is wat één van onze cliënten ons had medegedeeld. Ondanks het verontwaardigd zijn over de werkwijze van de verzekeraar, heeft cliënte vijf jaar lang gewacht voordat zij naar Sparta Legal is overgestapt. Wanneer wij cliënte vroegen waarom zij niet eerder heeft gezocht naar professionele hulp, heeft cliënte ons medegedeeld dat zij in de veronderstelling was dat als zij geen buitengerechtelijke kosten zou maken (kosten van de rechtsbijstand), de verzekeraar haar een hogere schadevergoeding zou uitkeren. Cliënte is één van de zoveel mensen die van een dergelijke onjuiste veronderstellingen is uitgegaan. Om te voorkomen dat meer mensen onder deze onwetendheid lijden, sommen wij de meest bekende misverstanden omtrent professionele hulp bij letselschade in dit artikel voor u op.

1 . U hoeft ons niet te betalen voor onze diensten

Vanaf de allereerste kennismaking bij het intakegesprek tot aan de afronding van uw zaak worden geen kosten in rekening gebracht. Indien u in het gelijk wordt gesteld en de aansprakelijkheid (schuld van de wederpartij) door de verzekeraar wordt erkend, zullen de door ons gemaakte kosten door de verzekeraar vergoed worden. Dit betekent dat wij u in beginsel nooit kosten in rekening zullen brengen voor onze diensten. Wij zien dat particulieren vaak niet over de nodige kennis beschikken om hun recht te halen en daardoor hunzelf tekort doen. Wij adviseren daarom altijd om uw geschil door een professional te laten beslechten. Opgemerkt dient te worden dat niet alle letselschadekantoren even bekwaam en evenveel ervaring hebben in het beslechten van uw zaak.

2. Uw schadevergoeding wordt niet door onze diensten beïnvloed

Zoals de hierboven genoemde cliënte, zijn veel mensen in de veronderstelling dat als zij gebruik maken van onze diensten, de kosten hiervan worden afgetrokken van hun vordering tot schadevergoeding. Dit is echter onjuist. De kosten van rechtsbijstand (ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd) krijgen wij buiten uw schadevergoeding om vergoed. Dit betekent dat uw vordering tot schadevergoeding niet wordt aangetast door de kosten van onze diensten. Integendeel: doordat wij beter weten waar u recht op heeft, krijgt u een hoger geldbedrag uitgekeerd dan zonder onze diensten. U hoeft ons niets te betalen, noch hebben onze diensten invloed op de hoogte van uw schadevergoeding.

3. Wat als de aansprakelijkheid niet wordt erkend?

Hierboven hebben wij u medegedeeld dat op het moment de verzekeraar van de wederpartij de aansprakelijkheid erkent, wij de kosten van onze diensten door de verzekeraar vergoed krijgen. Maar wat nu als de verzekeraar weigert de aansprakelijkheid te erkennen? Dit is waar een goed letselschadekantoor een belangrijke rol inneemt. Wij als kantoor zetten ons maximaal in om de aansprakelijkheid voor onze cliënten erkend te krijgen. Indien de aansprakelijkheid niet wordt erkend, dan bedanken wij cliënten met een glimlach voor het vertrouwen in ons en brengen wij, in tegenstelling tot andere kantoren, geen kosten in rekening voor onze diensten.

Dit zijn de meest bekende misconcepties die wij hierboven hebben opgesomd. Echter, er zijn meer onterechte aannames en veronderstellingen waar men van uitgaat die achteraf niet blijken te kloppen. Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of kent u iemand die een ongeval heeft meegemaakt? Neem dan direct kosteloos contact met ons op zodat wij u verder van dienst kunnen zijn.