Klachtenreglement Sparta Legal

Klachtenregeling

Sparta Legal zet zich voor de volle honderd procent in om u volledig te ontlasten en uit uw zaak het maximale te halen. Bent u desondanks niet geheel tevreden met de behandeling van uw zaak, laat dit ons zo spoedig mogelijk weten. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw klacht intern opgelost wordt en u op de hoogte houden van het proces. Sparta Legal staat garant voor de dienstverlening die zij verleent aan haar cliënten. Middels de interne klachtenregeling wenst Sparta Legal te waarborgen dat daadwerkelijk iedere cliënt(e) naar volle tevredenheid wordt geholpen. Weet dat uw klacht door Sparta Legal serieus zal worden genomen en altijd tot een gepaste oplossing zal leiden. Wees daarom niet terughoudend maar trek aan de bel zodra u dat nodig acht.

Procedure

  1. Gebruik het formulier om uw klacht in te dienen bij ons en wees daarbij zo gedetailleerd mogelijk omtrent uw ontevredenheid en noemt u daarbij de letselschadespecialist die uw dossier momenteel behandelt.
  2. Wij zullen ontvangst van uw klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen, bevestigen.
  3. De directie zal daarop uw dossier bestuderen en uw klacht aankaarten bij de desbetreffende specialist. Mocht de directie dat nodig achten, dan zal er contact met u worden opgenomen om uw klacht nader te bespreken en u mogelijk daaromtrent vragen te stellen.
  4. De directie zal binnen tien werkdagen inhoudelijk op uw klacht reageren. Mocht verlenging nodig zijn dan wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht. De afhandeling van uw klacht verloopt te allen tijde schriftelijk.
  5. Indien aanvullende argumenten worden aangevoerd en een herbeoordeling wordt verzocht of noodzakelijk wordt geacht, reageert de directie daar binnen vier weken schriftelijk op. Daarbij wordt gewezen op mogelijke externe klachtenregeling(en).
  6. De directie is gehouden alle klachten te registreren en een (digitale) kopie te bewaren tot twee jaar na meldingsdatum.
  7. De directie streeft naar een passende oplossing voor u. Mocht dit desondanks niet tot herstel van vertrouwen leiden, dan zal in overleg met u een nieuwe specialist op uw dossier worden gezet. Uw dossier zal derhalve nimmer vertraging oplopen.

Klachtenformulier

 

Uw klacht kan ook per post worden toegezonden aan de directie:

Sparta Legal BV
Spuistraat 10
1012 TS Amsterdam